ECO europe connect :: start
O NAS AKTUALNE LINKI KONTAKT INFORMACJE PRAWNE
deutsche Version


KLARREAKTOR
KLARPOTT
REFERENCJE

Woda - czy jej wystarczy?

"Dostęp do wystarczającej ilości czystej i niezanieczyszczonej wody pitnej to podstawowy warunek przetrwania i nieodzowny element socjalno-ekonomicznego rozwoju całej ludzkości. Niestety nadal podejmujemy decyzje, jak gdyby zasoby wody pitnej były niewyczerpalne. Tak niestety nie jest." (Kofi Annan, Sekretarz Generalny ONZ)

Woda pitna to bardzo drogocenny i niezastąpiony surowiec - bez niej nie jesteśmy w stanie żyć. Nasze codzienne działania i podejmowane przez nas decyzje mają bardzo duży wpływ nie tylko na jakość wody pitnej, ale także na wielkość jej zasobów. Zasoby wody słodkiej na naszej planecie są dzisiaj zarówno pod wzgledem ilości jak i jakości jak nigdy dotąd zagrożone. Nie powinniśmy sie łudzić nadzieją, że niektóre części naszego globu posiadają niewyczerpalne zasoby wody. Prawie 2/3 powierzchni Ziemi to woda, z czego około 97% to woda morska, która ze względu na zawartość soli nie nadaje się jako woda pitna; nie znajduje także zastosowania w rolnictwie i w przemyśle. Tylko 3% zasobów wody to woda słodka, z tego około 30% to wody gruntowe, 68,7% występuje w ciężko dostępnej formie lodu albo śniegu.

Na podstawie badań Instytutu Środowiska w Sztokholmie 1/3 mieszkańców kuli ziemskiej żyje w regionach o średnim albo znacznym niedoborze wody pitnej. Poza tym zużycie wody wzrasta dwukrotnie szybciej niż liczba mieszkańców. Meteorologowie przewidują, że w roku 2025 ilość zasobów wody na mieszkańca zmniejszy się w porównaniu ze stanem dzisiejszym o połowę. Jeszcze w roku 1950 nie było na całym świecie regionu, który odznaczałby się złym albo ekstremalnie złym zaopatrzeniem w wodę. Nierównomierny podział zasobów wody na kuli ziemskiej nie stwarzał wtedy żadnych problemów. Dzisiaj sytuacja wygląda całkiem inaczej. W suchych regionach Afryki Północnej i Centralnej Azji posiadane zasoby wody na mieszkańca zmniejszyły się do 1/10 stanu z roku 1950.

Jaki wpływ ma niedobór wody na naszą egzystencję?
Niedostatek wody oraz jej zła jakość wpływa bardzo negatywnie na nasz stan zdrowia. W krajach rozwijających się jest przyczyną okoł 80% wszystkich chorób i w 1/3 przypadków występuje jako przyczyna zgonu.Tak długo, jak długo w naszych domach nie brakuje wody, nie jest łatwo wyobrazić sobie, że zasoby wody są coraz mniejsze, że z tego luksusu korzsta talko 1/5 mieszkańców naszego globu. Z rozwojem miast, przemysłu i rolnictwa idzie krok w krok coraz większe zużycie wody (gospodarstwa domowe  10%, przemysł 25%, rolnictwo 65%). Na przykład do produkcji 1 tony stali potrzeba około 280 m3 wody, aby wyprodukować 1 kg papieru potrzeba 700 l wody, a przy produkcji samochodu zużycie wody jest 50 razy większe niż jego ciężar. Aby zaspokoić wzrastające zapotrzebowanie na wodę, sięgamy do rezerw naszej planety - wody gruntowej. Już od dziesiątek lat czerpiemy z tego źródła tak wiele wody, że poprzez jej naturalny obieg nie jesteśmy w stanie utrzymać rezerw na stałym poziomie. Poziom wód gruntowych spada coraz niżej (Pekin - poziom wód gruntowych obniża się co rok o ponad 1 m; południe Indii - poprzez nawadnianie pól poziom wód gruntowych obniżył się w ciągu ostatnich 10 lat o 23 m).
nach oben