ECO europe connect :: start
O NAS AKTUALNE LINKI KONTAKT INFORMACJE PRAWNE
deutsche Version


KLARREAKTOR
KLARPOTT
REFERENCJE
KLARREAKTOR

Biologiczne oczyszczalnie ścieków

W oczyszczalniach typu SBR wykorzystano technologię oczyszczania ścieków metodą niskoobciążonego osadu czynnego ze stabilizacją tlenową biomasy oraz biologiczną denitryfikacją i defosfatacją. Zbiorniki te określone mianem sekwencyjnego biologicznego reaktora (SBR) to odmiana komory z osadem czynnym, charakteryzująca się tym, że w miejsce reaktora o ciągłym przepływie ścieków i stałym napełnieniu występuje reaktor działający w sposób cykliczny, częściowo opróżniany i napełniany.

Procesy cząstkowe właściwe dla osadu czynnego przebiegające w reaktorze przepływowym równocześnie (takie jak: mieszanie-napowietrzanie, dopływ-odpływ) w reaktorze typu SBR rozdzielone są jako odrębne fazy cyklu. Występujące w cyklu dodatkowo fazy sedymentacji i dekantacji pozwalają na eliminację osadnika wtórnego. Recyrkulacja osadu jest zbędna, ponieważ osad nie odpływa z reaktora w mieszaninie ze ściekami.

W zależności od potrzeb istnieje także możliwość montażu jako biologiczny stopień dołączony do istniejącego wielokomorowego zbiornika wstępnego.

KLARREAKTOR (4 - 12 mieszkańców)
Zblokowana oczyszczalnia ścieków.
Osadnik wstępny, reaktor cykliczny i reaktor SBR skonstruowane jako jeden zbiornik.
BIOREAKTOR (8 - 22 mieszkańców)
Do istniejącego osadnika wstępnego o pojemności
min. 500 l/mieszkańca dołączony jest stopień biologicznego oczyszczania z wykorzystaniem techniki SBR.
MULTIREAKTOR (8 - 22 mieszkańców)
System dwuzbiornikowy.
Jeden ze zbiorników działa jako osadnik wstępny, drugi jako reaktor cykliczny zintegrowany z reaktorem SBR.
EKOREAKTOR (25 - 52 mieszkańców)
Kompletny system składa się z wielu zbiorników, które przejmują rolę osadnika wstępnego i reaktora cyklicznego.
EKOREAKTOR pracuje indywidualnie jako reaktor SBR.

nach oben
SBR-PLUS (4 - 12 mieszkańców)
Kompletny system techniczny umożliwiający szybki i nieskomplikowany montaż.
Technika NORDBETON-SBR jest także zalecana w przypadku możliwości wykorzystania istniejących szczelnych zbiorników ścieków jako efektywna metoda uzyskania biologicznego stopnia oczyszczania ścieków.

SERWIS
Dla wszystkich typów małych przydomowych oczyszczalni ścieków firmy NORDBETON oferujemy ciągłą kontrolę stanu technicznego i efektywności działania.

Zapraszamy do współpracy.

Podstawy prawne