ECO europe connect :: start
O NAS AKTUALNE LINKI KONTAKT INFORMACJE PRAWNE
deutsche Version


KLARREAKTOR
KLARPOTT
REFERENCJE

Jesteśmy Państwa kompetentnym partnerem w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie:

Co zrobić ze ściekami?

Wykorzystując nasze Know-how nasi partnerzy czerpią wiele korzyści.

W ramach wzajemnej współpracy oferujemy:
kompetentne doradztwo
fachowe opracowanie projektów
analizy ekonomiczno-finansowe
projekty finansowania
realizację zamierzonych przedsięwzięć
najnowsze technologie
kontrola stanu technicznego i efektywnego funkcjonowania oczyszczalni

Naszą działalność prowadzimy na terenie Polski i Niemiec.

Koncepcja firmy

Zanieczyszczenie wód ściekami stanowi zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka. W Polsce, na skutek wieloletnich zaniedbań ochrony środowiska naturalnego i niezrównoważonego rozwoju gospodarczego, tylko około połowa ścieków jest oczyszczana, podczas gdy w państwach Unii Europejskiej ponad 80%. Potrzeba ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, zamierzenia wynikające z Dyrektywy UE Nr 91/271/EWG i terminy ich realizacji zgodnie z dokumentem przedakcesyjnym CONF-PI 89/01 zmuszają do aktywnego działania w zakresie oczyszczania ścieków.

Oczyszczanie ścieków należy do jednych z naczelnych zadań Zarządu Gmin i Miast. Jest dla nas wszystkich oczywiste, że rozwiązanie stojących na tej płaszczyźnie zadań nie jest łatwe i niesie ze sobą wiele przeszkód i trudności. Problemy te nie są nam obce. Przez ostatnie 12 lat bierzemy czynny udział w procesie integracji wschodnich regionów Niemiec (dawne DDR) z zachodnią częścią kraju. Integracja Polski z państwami Unii Europejskiej będzie z pewnością procesem adekwatnym, chociaż należy się spodziewac, że w Polsce wiele problemów będzie jeszcze trudniej pokonac niż to miało miejsce w "nowych" regionach Niemiec.

O tym, że oczyszczanie ścieków jest tak samo niezbędne jak zapewnienie wody pitnej czy doprowadzenie energii elektrycznej, dzisiaj nie trzeba już nikogo przekonywać. Aby nie tylko nasze pokolenie, ale także następne generacje mogły bez zastrzeżeń czerpać zdrową czystą wodę pitną, musimy dbać o jakość wód gruntowych, a więc i o jakość odprowadzanych przez nas ścieków. Problemem jest tylko, jak to robić efektywnie w skali regionu tak, aby nie zaszkodzić środowisku, które systemy oczyszczania stosować w zależności od warunków terenowych i gruntowo-wodnych. Ze zbiorowym systemem oczyszczania ścieków muszą współpracowac systemy indywidualnego oczyszczania (POŚ - przydomowe oczyszczalnie ścieków). W wielu przypadkach budowa systemów zbiorowych jest nieekonomiczna. Dotyczy to obszarów rozproszonego budownictwa indywidualnego, osiedli peryferyjnych, małych wsi oraz obiektów oddalonych od centrum.

Prawo wodne (Ustawa Nr. 1229 z dnia 18.07.2001 r., Dz.U. Nr. 115/2001, art. 41 poz. 4) mówi: "W miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacyjnych nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować systemy indywidualne lub inne rozwiązania zapewniające ochronę środowiska."

Od wielu lat współpracujemy z inżynierami z firmy NORDBETON w Niemczech nad nowymi rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w decentralnych systemach oczyszczania ścieków. Główne cele naszej działalności to obniżanie kosztów inwestycyjnych, możliwie dokładne określenie bieżących kosztów eksploatacji i uzyskanie jak najwyższej efektywności stosowanych systemów. Wszystkie oczyszczalnie ścieków firmy NORDBETON spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania ochrony środowiska.

Zapraszamy do współpracy.
nach oben